Valmisteluryhmä

Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmä

Aili Pesonen                                                                      ailimarjattapesonen@gmail.com
Erika Granfelt                                                                    erika.granfelt@gmail.com
Juha Sarvaranta                                                                juha.sarvaranta@saunalahti.fi
Raul Kajak                                                                         raul.kajak@mrarakennus.fi
Matias Ollila                                                                       matias.ollila@outlook.comSuur-Leppävaaran Asukasfoorumin vuosiraportti 2018Vuonna 2018 järjestetyt asukasfoorumit


Valmisteluryhmä järjesti vuoden 2018 aikana kaksi asukasfoorumia. Keväällä laaditussa toimintasuunnitelmassa oli kolme tapahtumaa, mutta suunnitelmissa ollut Kotien ja lähiympäristön -turvallisuus siirtyi vuodelle 2019. Syynä siirtoon oli vaikeudet puhujien hankinnassa.


SOTE tuo valinnanvapauden, mihin? 16.5.2018

Ensimmäisen asukasfoorumin aiheena oli hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveysuudistus. Vaikka uudistuksen toteutus oli epävarma, asukkaat olivat kuitenkin ilmaisseet toiveensa asian esittelemisestä. Puhujina tilaisuudessa olivat Leppävaaran terveysaseman ylilääkäri Tuomo Lehtovuori ja YTM, sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen. Foorumiin osallistui n. 50 asukasta. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua.


Voiko järvissä uida myös tulevaisuudessa? 12.12. 2018

Toinen asukasfoorumi käsitteli Suur-Leppävaaran alueella olevien järvien Lippajärven ja Pitkäjärven vuoden loppupuolella valmistuneita kuormitustutkimuksia ja suunnitelmia järvien kunnostamiseksi ja ranta-alueiden virkistyskäytöksi. Tilaisuus järjestettiin Viherkallion koululla ja siihen osallistui 71 asukasta.

Puhujina tilaisuudessa olivat limnologi Laura Härkönen, Pro Gallträsk-liikkeen puuhamies Vesa Helkkula ja Espoon liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko.


Valmisteluryhmä


Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin valmisteluryhmään kuuluivat puheenjohtaja Aili Pesonen,

varapuheenjohtaja Juha Sarvaranta, Erika Granfelt ja Raul Kajak.

Ryhmä kokoontui varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Kokousten aiheena oli

  1. Vuoden tapahtumien suunnittelu

  2. Leppävaaran maalaismarkkinoille osallistuminen ja työnjako

  3. Toiminnan reflektointi ja vuoden 2019 suunnittelu

Kokousten lisäksi valmisteluryhmä piti tiiviisti yhteyttä sähköpostilla. Tapahtumien valmistelun työnjako onnistui hyvin.


Muu toiminta

Leppävaaran maalaismarkkinat 6.9.2018

Valmisteluryhmä osallistui omalla teltalla Leppävaaran maalaismarkkinoille. Päivän aikana teltalla päivystivät Raul Kajak, Juha Sarvaranta ja Aili Pesonen.

Teltalla kävi kymmeniä ihmisiä, joista yli 50 halusi osallistua mielipidetiedusteluun tärkeistä foorumin aiheista. Suurin osa vastanneista piti tärkeimpänä aiheena Kodin ja lähiturvallisuutta ja ääniä saivat myös Järvien kunto-aihe ja Suur-Leppävaaran koulut. Asukkaiden kanssa keskustelessa tuli esille myös useita muita aiheita.

Mielipidetiedusteluun osallistuneiden kesken arvottiin elokuvalippuja, jotka oli saatu lahjoituksena Finnkinolta.


Tiedotus

Asukasfoorumin kotisivut ovat osoitteessa suurleppävaara.info.

Asukasfoorumilla on Facebook-sivu osoitteessa Suur-Leppävaaran asukasfoorumi

Asukasfoorumi julkaisi 2 ilmoitusta Länsiväylä-lehdessä.

Asukasfoorumi lähestyi 16.3. 2018 alueen asukasyhdistyksiä toivoen edustajia valmisteluryhmään.

Asukasfoorumin nettisivujen ja Facebookin päivittämisessä avusti opiskelija Aino Pesonen.Espoossa 27.1.2019


Aili Pesonen

Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin valmisteluryhmä, pj