Toiminta‎ > ‎

Liikkuuko Espoo 13.2.2014

Asukastilaisuus Suur-Leppävaaran liikuntapaikkojen tilanteesta järjestettiin Sellon kirjastossa 13.2.2014.

Tilaisuuden tarkoituksena oli jakaa tietoa ja keskustella liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista alueella sekä nyt että tulevaisuudessa.


Tilaisuuden juontajana toimi Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmän varapuheenjohtaja Jukka Laine (kuvassa vasemmalla). Espoon liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko (keskellä) ja liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio (oikealla) alustivat kaupungin suunnitelmista ja käynnissä olevista hankkeista ja vastasivat yleisön kysymyksiin. Leppävaaran aluevastaava liikunnanohjaaja Anne Luhtala esitteli kaupungin monipuolisia liikuntapalveluja.

Tilaisuuteen osallistui noin 40 kuulijaa ja lisäksi lukuisat kirjastossa kävijät kuulivat esitetyt puheenvuorot.

Keskustelussa nousi esille huoli liikuntapalvelujen painotuksesta kilpaurheiluun. Aikuisten ja vanhempien liikuntamahdollisuuksien koettiin heikentyneen tilojen remonttien takia. Leppävaaran uimahallin ja Laaksolahden jäähallin rakentamisen tilanne ja aikataulut kiinnostivat kuulijoita. Ulkoliikuntaan halutaan panostusta mm. ulkoilureittien ja uimarantojen osalta. Uimahallien, kuntosalien ja koulujen liikuntatilojen yleisöaikojen lisäämistä kaivataan.

Liikuntapäällikkö Jarmo Ikävalko: Suur-Leppävaaran liikuntaolosuhteet

Liikunta- ja nuorisopalvelut yhdistyivät vuoden vaihteessa. Palvelualueiden välinen yhteistyö on tiivistynyt yhteisessä tulosyksikössä.

Leppävaaran urheilupuisto

Upea urheilupuisto kehittyy edelleen. Uutuutena on urheilupuistoon hankittu siirrettävä tekojää, joka avattiin marraskuussa.

Tulevana kesänä vaihdetaan tekonurmen pinta ja ulkoreitistöä. Lumen tykitysalue on täydessä käytössä ja tämä on parantanut alueen latujen kuntoa erityisesti tällaisena lauhana talvena. Reitistön laajentaminen on mietinnässä ja rataprofiilia kehitetään yhdessä Espoon hiihtoseuran kanssa. Hiihtokisojen järjestäjät ovat kiinnostuneita Leppävaarasta.

Urheilustadion on hyvässä kunnossa vuoden 2009 Kalevan kisoja varten tehdyn uuden pinnoitteen ja muun kunnostuksen ansiosta.

Hiekkakentän paikalle on tulossa tekojää ja sen yhteyteen rakennetaan huoltorakennus. Hanke on investointiohjelmassa, mutta valmistuu vasta 2018 tai sen jälkeen.

Stadionin tuntumassa oleva skeittialue laajenee ja sen yhteydessä olevan urheiluaukion rakentaminen on aloitettu. Vanha merenpohja aiheuttaa rakennuskustannuksiin lisäystä. Näillä toimilla vapaasti käytössä oleva, kaikille ikäryhmille tarkoitettu lähiliikunta-alue kasvaa.

Uimahalli: peruskorjaus lähtee liikkeelle


Leppävaaran uimahallin peruskorjaus, laajennus ja maauimalan rakentaminen ovat käynnistyneet. Uimahalli on tarkoitus avata vuoden 2015 lopulla ja maauimala keväällä 2016. Vanha uimahalli säilyy ulkoasultaan ennallaan. Uudisrakennus tulee sisältämään hyppytornin sekä pore- ja terapia-altaita.

Maauimala, joka koetetaan saada monipuoliseen käyttöön. Ympäröivä nurmialue on jäämässä alkuperäisiä suunnitelmia pienemmäksi, mikä rajoittaa alueen virkistyskäyttöä.

Leppävaaran muita liikuntatiloja

Urheilupuiston alueella on Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n Reebok Areena, jossa on kaksi kiekkokaukaloa. Hallissa on kaupungin järjestämiä yleisöluisteluvuoroja.

Leppävaaran Pallo on toteuttamassa Areenan viereiselle Veräjävahdin hiekkakentälle tekonurmen jalkapalloilua varten. Talvisin kenttä katetaan ylipainehallilla.

Leppävaaran alueella on liikuntapainotteisia kouluja, jotka käyttävät aktiivisesti urheilupuiston tiloja. Osa kouluista tullaan purkamaan huonon kuntonsa vuoksi ja niiden tilalle rakennetaan uusia koulutiloja.

Laaksolahden urheilupuisto


Kaupungin omistama Laaksolahden jäähalli on ollut käyttökiellossa joulukuusta 2012 alkaen. Kaupungin suunnitelmana on rakentaa alueelle yksiratainen jäähalli. Yksityinen harjoitushalli tullaan purkamaan.

Nykyisen jäähallin paikka vapautuu lähiliikunnalle ja sen kautta rakennetaan uusi kulkuyhteys uimarannalle. Samalla uimarantaa on tarkoitus kehittää ja rakentaa huoltorakennus talviuimareita varten.

Muita hankkeita

Perkkaan jää- ja liikuntahallin rakentaminen alkanee yksityisenä hankkeena tämän vuoden syksyllä. Tämän jälkeen Leppävaaran alueella olisi viisi kenttää, jolloin tilojen painopiste siirtyy liiaksi Leppävaaraan alueen ja koko Espoonkin kannalta.

Leppävaaran urheilupuiston läheisyyteen on suunniteltu yksityisellä rahoituksella toteutettavaa suurta liikuntahallia. Suunniteltu paikka mormonitemppelin läheisyydessä vaatii kaavamuutosta. Tässä yhteydessä on varmistettava myös toimivat liikenneyhteydet.

Karakallion kentän tekonurmi tulee valmiiksi ensi kesänä ja parantaa jalkapalloilun harjoituspaikkatilannetta.

Lintulaakson koulun lähiliikuntamahdollisuuksia on selvitelty, mutta toteutuspäätöksiä ei vielä ole.

Ulkoilureittejä pyritään parantamaan toteuttamalla asuinalueiden välille yhdistäviä reittejä.

Antti Aarnio, liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Espoo-tarinan mukaan Espoo on liikkuva kaupunki. Haasteena on tavoittaa liikkumattomat ihmiset. Hyvät ja kattavat liikuntapalvelut espoolaisille ovat tärkeitä. Isot puitteet Leppävaarassa ovat kunnossa.

Nuoret ovat keskiössä ja harrastusmahdollisuuksia pyritään jatkuvasti parantamaan. Nuorille järjestetään aktiivista toimintaa ja jokaiselle pyritään tarjoamaan kiinnostava harrastusmahdollisuus.

Nykyisessä taloustilanteessa kustannusten alentamiseen on paineita. Kaupunki tukee seuroja erilailla avustuksilla. Liikuntatoimen 36 miljoonan euron vuosibudjetti kaipaa lisäystä, jotta seuroja voitaisiin tukea esim. vuokria alentamalla. Tiukka talous vaikuttaa hankkeisiin tulevina vuosina. Investointisuunnitelman pitäminen tulee olemaan haasteellista.

Investointeja toteutetaan osittain yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Espoossa on aktiivisia seuroja ja , ja yhteistyö näiden kanssa toimii valtakunnallisestikin onnistuneesti.

Liikunta- ja nuorisolautakunnassa keskeisenä tavoitteena on saada nuoret harrastamaan, tarjota edullisia harrastuksia kaupunkilaisille. Aluekeskusten tasavertaisesta kohtelusta huolehditaan.

Kysymyksiä ja vastauksia


Kysymyksiä ja kommentteja Vastauksia

Onko kaupungin liikuntatoimi liian nuoriso- ja kilpailupainotteinen? Onko tarpeen ylläpitää nykyisen tasoisia yleisurheilukenttiä, kun harrastajien määrä on selvästi vähentynyt? Tuleeko uimahalliin 2 m kilpauinnin vaatima syvyys? Miten huolehditaan Pitkäjärven uimapaikasta, jotta lahdenpohjukka ei ruohotu eikä rantaviiva karkaa kauemmaksi?

Jarmo Ikävalko: Yleisurheilukenttiä rakennettiin 1970-luvulla. Olemassa olevia kenttiä ei ole tarpeen purkaa. Viime aikoina yleisurheiluun ei ole erityisesti panostettu, vaan painopiste on ollut tekonurmien rakentamisessa jalkapalloilun kasvavaan tarpeeseen. Uimahalliin toteutetaan 2 metrin syvyys. Perheliikunnan kaipaama alempi syvyys pyritään toteuttamaan jonkinlaisella siirtopohjalla tai muulla ratkaisulla.

Laaksolahden uimarannan laituri korjataan kesällä.

Peruskorjausta kaipaavia rantoja on paljon, eikä vuotuinen 40 000 € määräraha riitä kaikkien uimarantojen korjauksiin.

Antti Aarnio: Peruskorjausrahat ovat pienet ja tasoa ei pystytä pitämään kunnossa. Mikään laji ei ole erityisasemassa. 

Laaksolahdessa on järvi vieressä ja sen virkistyskäyttö on tärkeää. Tavoitteena on saada Pitkäjärven ympärille ulkoilureitti. Järvialueita ei saisi jättää kaisloittumaan. Roskakalastusta on tehty, mutta ei riittävästi. Kaupungin viheralueiden ketjuttaminen on tärkeää ja luontopolkuja tarvitaan.

Jarmo Ikävalko: Virkistyskäyttöä pitää lisätä ja tähän kiinnitetään huomiota.

 

Voisiko maauimalan ulkoaluetta laajentaa muuttamalla kävelyväylän? Mitä tehdään viher- ja ulkoilureittien rakentamiseksi?

Jarmo Ikävalko: Kävelyreitin muutos voi olla hankalaa, mutta katsotaan. Alue aidataan joka tapauksessa. Viherakselia pitää ylläpitää ja turvata myös kaavallisesti.

Sisähalleihin ei saada vuoroja aikuisille kuin joka toinen viikko. Hallien rakentaminen on paikallaan, tarvetta on.

Latureitti on kartoissa olemassa Perkkaalla, mutta reitti hiekoitetaan ja sitä on käytetty muuhun. Latureittien olemassa olo on tärkeää.

Järvien kunnostuksessa voisi ottaa mallia Lappeenrannan Haapajärven puhdistuksesta. Rakennettaessa liikuntahallia mormonitemppelin luokse pitää huolehtia, että pyörätuoliliikuntarata säilyy. Monikon hyppyrimäki pitäisi rakentaa uudelleen.

 

Millaiset mahdollisuudet on saada lisätiloja yksilölajeille (tennis, sulkapallo jne.)?

Jarmo Ikävalko: Mitään rakennussuunnitelmia ei ole. Tällaiset hankkeet ovat urheiluseuravetoisia.

Tuleeko Keraan liikuntatiloja?

Jarmo Ikävalko : Ei ole mitään suunnitelmaa. Etelä-Leppävaaraan rakennetaan pallokenttä.

Olisiko mahdollista lisätä uimahallien ja kuntosalien aukioloaikoja?

Jarmo Ikävalko: Seurojen toiminta halutaan turvata varaamalla uimahallivuoroja. Kuntosalien käytössä ei haluta kilpailla yksityisten kuntosalien kanssa.

Antti Aarnio: 68+ kortti on ainutlaatuinen etu.

 

Aktiivinen kuntosalien käyttö on hankalaa. Voisiko muutamana aamuna olla vapaaharjoittelun lisävuoro?

Jarmo Ikävalko: Hyvä ajatus, otetaan selvää.

Kommentti: Koska uimahalli suljettu, liikunta on jäänyt monelta kokonaan.

Kommentti: Koiraihmiset kaipaavat omia alueita. Alueelle tarvitaan lisää koirapuistoja.

 

Mikä on Matinkylän ja Espoonlahden uimahallien tilanne?

Jarmo Ikävalko: Matinkylän uimahalli on suunniteltu rakennettavaksi 2016-17 Tynnyripuistoon metrokeskuksen viereen, tärkeä hanke. Espoonlahden uimahalli kaipaa remonttia.

Miten Espoon liikuntastrategia fokusoituu kokonaisuutena suhteessa siihen että seurojen ja tukiyhdistysten kautta syntyy pääsääntoisesti liikuntapaikkojen investoinnit Espoossa. Kenen toimesta ja miten strategia suunnitellaan?

Jarmo Ikävalko: Hyvä ja vaikea kysymys vastattavaksi.

Antti Aarnio: Näin on aina tehty ja tehdään jatkossakin, ainakin toistaiseksi. Hyvä kysymys, pitää miettiä!

Frisbeegolfin suosio kasvaa koko ajan. Onko tulossa lisää ratoja?

Jarmo Ikävalko: Kyselyjä on tullut paljon. Oittaa rataa laajennetaan ja Leppävaaraan rata on suunnitteilla. Mahdollisuudet koko Espoon alueelta kartoitetaan.

Onko Espooseen mahdollista saada kaupungin hoitamia matkaluisteluratoja?

Jarmo Ikävalko: Tätä kysellään paljon, mutta päätöksiä ei ole tehty. Bodominjärvi on yksi vaihtoehto.

Miten senioreille saadaan lisää liikuntamahdollisuuksia? Miten varmistetaan Viherlaakson uimarannan kunnossapito?

Jarmo Ikävalko: Ohjatun liikunnan tunteja on saatu Reebok Areenalle ja Fysiosporttiksen tiloihin, mutta monet ryhmät ovat täynnä. Uimarantojen perushuolto on kaupungille näillä resursseilla enin mitä voi tehdä.

Miten kansalaiset voivat vaikuttaa liikuntapalveluihin?

Jarmo Ikävalko: Asukastilaisuudet ovat hyviä. Palautetta voi antaa myös verkon kautta ja suoraan viranhaltijoille. Kehotus: liikkukaa tarpeeksi!

Antti Aarnio: Liikunta- ja nuorisolautakuntaa ei tunneta hyvin. Palaute lautakunnan jäsenille on tervetullutta. Ottakaa yhteyttä!