Tiedotteet‎ > ‎

Vaalien välissä -kansanedustajapaneeli 19.1.2017 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 22.1.2017 klo 23.43

Vaalien välissä -kansanedustajapaneeli kiinnosti ja Sellon kirjaston aula oli jälleen täynnä, kun yli 100 henkeä oli kuulemassa paikallisten kansanedustajien kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Keskustelu oli asiallista ja erilaiset näkemykset pääsivät hyvin esiin.

Avauspuheenvuoroissa Kari Uotila, Vas., oli huolestunut hallituksen toimista liikenneverkkouudistuksessa, sotessa ja yhtiöittämisissä. Sanna Lauslahti, Kok., oli ylpeä Espoon saavutuksista mm. opetustoimen kehittämisessä. Maria Guzenina, SDP, nosti esille kirjaston ja opetuksen merkityksen sekä soten ja vanhuspalvelut. Johanna Karimäki, Vihr., piti tärkeänä tulevaisuudesta huolehtimista, ilmastonmuutoksen torjumista ja luonnonsuojelua. Eerikki Viljanen, Kesk., muistutti, että Suomi on menestystarina, jota Espoo vahvasti edustaa. Suomi on turvallisen paikka elää ja on säilytettävä sellaisena tuleville sukupolville.  Antero Laukkanen, KD, kannusti espoolaisia puolustamaan etujaan ja vaatimaan paikallisia palveluja. Veera Ruoho, PS, piti tärkeänä asukasvaikuttamista ja muistutti, että poliitikot ovat ihmisiä varten.

Juuri paneelin alla julkistettu liikenneverkkoselvitys sai tyrmäävän vastaanoton. Maria Guzenina paheksui yhtiöittämisintoa ja muistutti, että selvitys on kohdannut arvostelua myös hallituksen piirissä. Eerikki Viljanen muistutti Carunan seurauksista, mutta samaan aikaan tieverkon ylläpito ja sen rahoitus vaatii joka tapauksessa uusia ratkaisuja. Sanna Lauslahti halusi, että mm. homekoulujen korjaamisesta puhuttaisiin samalla painolla. Johanna Karimäki kaipasi ehdotukseen parempaa ympäristöohjausta ja parempaa alueellisten erojen huomioimista. Keskustelussa kritisoitiin erityisesti ehdotusta siirtää päätöksentekoa yrityksiin. Myöskään seurantalaitteiden käyttöä ei hyväksytty. 

Vene- ja moottoripyörävero on aiheuttanut paljon keskustelua. Osa panelisteista ymmärsi tarpeen säätää uusia kohdistettuja veroja, mutta epäilyksiä herätti, ylittääkö verojen tuotto niiden perimiskustannukset.

Maria Guzenina kaipasi viime hallituskaudella esillä ollutta alueellista sote-mallia ja Espoo-mallia, jossa julkinen sektori on vahva ja yksityiset tuottavat täydentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Hän ei hyväksy nykyistä ratkaisua, jossa palvelutuotantoa yhtiöitetään, valinnanvapauden sisältö on epämääräinen ja palvelulupauksen toteuttamisesta ei ole takeita. Maakuntamallin ja valinnanvapauden korostaminen haittaavat sote-palvelujen kehittämistä. Kari Uotila oli samoilla linjoilla. Johanna Karimäki korosti tarvetta kaventaa ihmisten terveyseroja ja parantaa hoitoonpääsyä.

Antero Laukkanen muistutti, että sote-uudistus on välttämätön, mutta nykyinen esitys on keskeneräinen eikä voi toteutua nykyisessä muodossa. Hän arvelee, että uudistus jää seuraavalle vaalikaudelle. Veera Ruoho piti tärkeänä, että kermankuorinta palveluissa estetään ja palveluketjut sujuvoituvat. Myös Sanna Lauslahti korosti lääkärisuhteen jatkuvuutta.

Eerikki Viljasen mielestä puolueiden mallit ovat pääpiirteissään samankaltaiset, vaikka painotuksissa ja yksityiskohdissa onkin eroja. Ratkaisuun pitäisi päästä tämän vaalikauden aikana. 

Pääkaupunkiseudulle on ehdotettu erillisratkaisu kasvupalveluihin, joihin kuuluvat työvoima- ja yrityspalvelujen lisäksi kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut, on edelleen työn alla. Kunnalle jää paljon työllisyyden edellytyksiin liittyviä tehtäviä. Kari Uotila totesi, että Uudellamaalla ollaan pahasti muusta maassa jäljessä palvelujen valmistelussa. Sanna Lauslahti muistutti maakuntien suurista kokoeroista ja piti Espoon kehittämistoimia hyvänä mallina koko pääkaupunkiseudulle.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat tekivät 20.1. esityksen kasvupalveluiden erillisratkaisuksi:

Pormestarimallin siirtyminen Espoossa jakoi panelistien mielipiteet.

Panelistit kiittivät yleisöä ja järjestäjiä hyvistä kysymyksistä ja keskustelusta ja tilaisuudesta vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa. 


Comments