Tiedotteet‎ > ‎

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaavasta 14.8.2014

lähettänyt Suur-Leppävaaran Asukasfoorumi 16.8.2014 klo 7.43   [ 28.8.2014 klo 6.01 päivitetty ]

Millaisen Keran haluamme?

Keran seutu on muutosten pyörteissä seuraavat vuodet. Inex siirtää varastotoimintansa pois vuoteen 2019 mennessä. Tästä muutoksesta on lähtenyt liikkeelle alueen uudelleen kaavoitus. Nyt kaavoituksen alla olevalla 240 hehtaarin alue on ollut työpaikkavaltainen: v 2011 alueella on ollut 8 800 työpaikkaa ja 800 asukasta. Miten tulevassa? Kaupungin valtuusto on asettanut suunnittelun raamiksi: 6 000 – 15 000 asukasta ja 8 000 – 14 000 työpaikkaa. Osayleiskaavaehdotukset esillä ja kommentoitavana 31.8.2014 saakka. Juuri nyt on aika antaa hyviä ideoita asuinalueemme suunnittelun tueksi.

Kolme vaihtoehtoa

Muutosta tulevaan valmistellaan rivakasti. Kaupungin virkamiehet ja konsultit ovat valmistelleet kolme erilaista osayleiskaavaehdotusta. Niiden keskeiset erot ovat asunto- ja työpaikkakäyttöön varattavien alueiden määrässä. Näiden aluevarausten suhde ja sijoittuminen määrittää, millaiselta alue tulevaisuudessa näyttää  ja millainen tunnelma siellä on. Osayleiskaava on strateginen suunnitelma alueesta. Myöhemmin osayleiskaavan luonnoksen valmistuttua ryhdytään valmistelemaan asemakaavaa, joka määrittää tarkemmin maankäytön kuten kadut, tontit, puistot, rakennusten sijoittumisen ja tulevien tonttien rakennusoikeusmäärät. 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran kolme erihenkistä osayleiskaavan luonnosvaihtoehtoa esiteltiin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa 14.8. Vaihtoehdoista 1 on työpaikkapanotteinen, 2 asumispainotteinen ja 3 näiden yhdistelmä. Hankkeen konsulttina toimivan Pekka Mäkelän mukaan suunnitelmien suurimmat erot löytyvät Kutojan- ja Karapellonteiden varsilta. Kaikissa vaihtoehdoissa alueen keskellä on liikenteeltä rauhoitettu keskusta, jonka pysäköinti hoidetaan erillisillä pysäköintilaitoksina. Yleiskaavapäällikkö Marianne Kaunio haastoi osallistujia tutustumaan ehdotuksiin ja noukkimaan rusinat pullasta.  Pienryhmätyöskentelyn kautta kerättiin tietoa, mikä olisi tulevan Keran luonne ja henki. Mitä pitäisi vaalia ja säilyttää, mitä uutta kaivattaisiin alueelle. Tilaisuudessa oli mukana kolme- neljäkymmentä henkilöä kaupungin henkilöstön ja konsulttien lisäksi.

Keskustelu oli vilkasta niin ennen tilausuutta aulassa kaavaehdotusten äärellä kuin salissa. Kaavaehdotuksista vaihtoehto kaksi (asuntopainotteinen) keräsi eniten ääniä mukana olleilta. Pienryhmäkeskusteluissa tuotiin esille, että vanhasta halutaan säästää mm. kalliot, mäet ja Nihtimäen asuntoalue. Vanhan asuinalueen ja uuden rakentamisen väliin oli suunnitelmissa jätetty viherkaistaleet, mitä pidettiin hyvänä. Pohdinnassa oli myös Inexin öljysäiliön ja Agan kaarihallien säilyttäminen, olisiko halleihin sijoitettavissa jotain kulttuuri- ja liikuntapalveluita.  Toiveena oli vireän ja viihtyisän ihmisen kokoisen ympäristön rakentuminen. Asunto- ja työpaikka-alueiden toivottiin olevan osittain limittäin Kutojantiellä ja Karapellontiellä, jottei alue aina autioidu virka-ajan ulkopuolella. Korkeamman (6-8 kerrosta) asuntorakentamisen hyvänä sijoittumisena pidettiin radan vartta, pohjoispuolta ja Keran seisakkeen välitöntä läheisyyttä. Rakentamisen toivottiin olevan matalaa nykyisten asuntoalueiden lähellä. 

Panostamista kaivattiin puistoihin, viheralueiden ketjuun, kevyenliikenteen väyliin sekä lähiliikkumiseen ja –tekemiseen kuten lasten liikennepuisto ja piazza kivijalkaliikkeineen. Alueelle toivottiin kaupungin palveluja riittävästi, minkä suunnittelijat kertoivat jo huomioineensa varauksissa. Tässä on vain osa keskustelusta, kaikki illan aikana esille tulleet ideat kirjattiin suunnittelijoiden tueksi tehdä osayleiskaavaluonnos. Nousiko mieleesi, jotain mikä olisi hyvä huomioida kaavassa, kenties joku uusi idea? Nyt on aika tuoda se julki. 

Kaavoitus etenee vauhdilla 

Osayleiskaavaluonnos esitellään jo syksyn aikana kaupunkisuunnittelulautakunnalle hyväksymistä varten. Kaavojen ennakoidaan olevan valmiita vuoden 2017 alussa. Kaavaehdotukset ja asiaan liittyvät päätökset ovat nähtävinä kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaehdotuksiin liittyviä kommentteja, kysymyksiä ja uusia ideoita voi esittää 31.8.2014 saakka joko sähköpostilla tai kirjeitse. Linkki materiaaleihin: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_osayleiskaavat/Keran_osayleiskaava

Lisätietoja saatavissa tämän hankkeen projektipäällikkönä toimivalta yleiskaavasuunnittelija
Ville Hokkaselta p. 043 825 3907 ja arkkitehti Susa Erärannalta puh. 046 877 2212.

Suunnitteilla on myös keskustelutilaisuus Keran kaavoituksesta Kilossa, kunhan osayleiskaavaluonnos on valmistunut. Tilaisuuden järjestävät Suur-Leppävaaran asukasfoorumi ja Kilo-seura. Mukaan tilaisuuteen pyydetään myös luottamushenkilöitä. Arvio tilaisuuden ajankohdasta on syksy 2014. 

Leila Tauriainen

Suur-Leppävaaran asukasfoorumin valmisteluryhmä, puheenjohtaja
leila.m.tauriainen@gmail.com p. 050 541 6704
Comments