Tiedotteet‎ > ‎

Talousarvio 2017 käsittelyssä

lähettänyt Esko Uotila 5.11.2016 klo 22.15   [ 5.11.2016 klo 23.09 päivitetty ]
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus ja lähivuosien taloussuunnitelma on julkistettu. Sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 7.11. ja valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta 7.12. Suunnitellut leikkaukset opetukseen ja päivähoitoon ovat jo herättäneet runsaasti huolta ja kritiikkiä. 

Suur-Leppävaara pysyy lähivuosina edelleen selvästi suurimpana suuralueena noin neljänneksen osuudella Espoon väestöstä. Täälläkin eläkeläisten ja vieraskielisten osuudet kasvavat. Kolmen seuraavan vuoden aikana asuntorakentamisessa painopiste on Vermossa kerrostalojen osalta ja Lintumetsän-Uusmäen suunnalla pientaloissa. Kaupunkirakennetta, joukkoliikennettä ja maankäyttöä kehitetään rantaradan ja Raide-Jokerin vaikutuspiirissä. Espoon suurimman kaupunkikeskuksen Leppävaaran keskustaa kehittävä Leppävaara-projekti jatkuu. Raide-Jokerin rakentaminen alkaa ja kaupunkiradan jatkamista edistetään. Myös kevyen liikenteen väyliä rakennetaan ja parannetaan. Kadunrakentamisessa alueen suuria kohteita ovat Perkkaan-Vermon rakentaminen ja Huvilaharjun alueen katujen saneeraus.

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus avataan ensi vuonna. Samalla Leppävaaran palvelukeskuksen toiminta päättyy. Aurorakodin vanhan kiinteistön (osastojen 2,3 ja 4) asukkaat siirtyvät uuteen seniorikeskukseen ja vanhan kiinteistön käytöstä luovutaan. Viherlaakson palvelutalon ja palvelukeskuksen toiminta siirtyy uuteen seniorikeskukseen.

Investointikohteita Suur-Leppävaarassa

Ehdotus näyttää sisältävän melko paljon investointihankkeita alueellamme, mutta kaikkea tarvetta ei varmasti saada täytettyä. Talousuunnitelmaan sisältyvät hankkeet on sijoitettu alueen kartalle. Mukana ovat koulujen, päiväkotien ja muiden rakennusten rakennus- ja perusparannushankkeet. Tarkastele kohteita klikkaamalla karttaa.

Ehdotuksen mukaan sisäilmaongelmia vähennetään elinkaarta jatkavilla korjauksilla ja ylläpitoa tehostamalla. Ennakoimattomat, erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa havaitut sisäilmaongelmat varaudutaan korjaamaan ensisijaisesti investointiohjelmaan sisältyvällä rahoituksella ja tarvittaessa 10 miljoonan euron erillisrahoituksella.

Espoon asukasfoorumi on mainittu yleishallinnon talousosuudessa, joten toiminta näyttäisi jatkuvan ensi vuonna ainakin puolen vuoden ajan. Osallistuva Espoo -kehitysohjelma lopetetaan kevään aikana.