Tiedotteet‎ > ‎

Sähköinen ja älykäs liikkuminen 20.4.2017 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 20.4.2017 klo 23.29   [ 25.4.2017 klo 11.15 päivitetty ]

Suomen liikennejärjestelmä on murroksessa. Hallitus asetti marraskuussa tavoitteeksi 250 000 sähköautoa vuonna 2030 tukemaan Suomen päästötavoitteiden saavuttamista. Juuri hyväksytty liikennekaari eli laki liikenteen palveluista parantaa mahdollisuuksia uusien liikenteen palvelujen kehittämiseen.

Asukasfoorumissa autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertoi sähköautoilusta ja yliopettaja Arto O. Salonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta käsitteli tulevaisuuden älykkäitä liikkumispalveluja.

Tilaisuuden esitysmateriaali

Vesa Linja-aho: Sähköautot

Ostaisinko sähköauton?, Vesa Linja-aho

Tällä hetkellä noin prosentti uusista autoista on ladattavia täyssähkö- ja hybridiautoja. Täyssähköautojen määrä on juuri ylittänyt 1000 kappaleen rajan, kun taas ladattavia hybridejä on liikenteessä yli 3000. Vesa Linja-ahon arvion mukaan 2000 täyssähköauton määrä saavutetaan ensi vuoden loppuun mennessä.

Sähköautojen latausmahdollisuudet kiinnostivat yleisöä. Kaikkia voi ladata tavallisesta pistorasiasta. Taloyhtiöissä on kuitenkin varauduttava sähköverkon parantamiseen tehokkaampien latauspisteiden tarpeen kasvaessa. Julkinen pikalatausverkko laajenee kaiken aikaa. Akkujen kesto on hyvä ja harvoin tulee tarve kalliiseen akkujen vaihtoon. Aurinkokennojen rakentaminen autojen katolle on taloudellisesti kannattamatonta erityisesti pitkän talvikauden vuoksi.

Vesa Linja-aho kertoi, että sähköautojen kokonaishyötysuhde on huomattavasti polttomoottoriautoja parempi. Sähköautot ovat edullisia käyttää sekä energiankulutuksen että huollon kannalta. Sähköautot ovat toistaiseksi vastaavia polttomoottoriautoja kalliimpia. Toimintasäteet ovat riittämättömiä pitkille päivämatkoille. Kaupunkiajossa toimintasäteet ovat hyvin riittäviä. Markkinoille kaivataan lisää tarjontaa perheautoluokkaan ja vaihtoautohin.

Facebookissa on Kysy sähköautoista -ryhmä, jossa keskustellaan ja kysytään lisätietoja sähköautoista.

Kohti älykkäämpää liikkumista, Arto O. Salonen

Arto Salonen tarkasteli liikkumisen tulevaisuudennäkymiä ympäristön, terveyden ja palvelutarpeiden kannalta. Hän kertoi, että Yhdysvaltain autoteollisuuden arvion mukaan vuoden 2040 ei juurikaan myydä muita kuin yhteiseen käyttöön tulevia ilman kuljettajaa toimivia autoja. 

Etätyö, kävely, pyöräily, autojen yhteiskäyttö ja sujuva joukkoliikenne vähentävät autojen määrää ja henkilöautoliikennettä ja niiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan asennemuutosta ja aikaa. Kuluttamisen arvostuksen ja omistamisen merkityksen väheneminen helpottaa yhteiskäyttöisiin autoihin siirtymistä.

Espoossa vuosien 2005-2015 kävely, pyöräily ja joukkoliikenteellä tehdyt matkat kasvoivat merkittävästi, vaikka osa tästä johtuukin väestömäärän kasvusta.

Merkittävä osuus tunnetuista fossiilisista polttoaineista pitäisi jättää käyttämättä, jos halutaan välttää ilmaston lämpeneminen yli 2 astetta. Suomi on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjä 39% vuoteen 2030 mennessä. Siitä 50% otetaan liikkumisesta ja liikenteestä. Kustannustehokkainta se on saavuttaa henkilöautojen käyttötapoja muuttamalla. Junaliikenteessä valtaosa liikenteestä perustuu jo sähköön. Sähköautojen osuuden kasvattamisen on keskeinen keino päästöjen vähentämiseksi. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan monia muita samansuuntaisia ratkaisuja.

Itseajavien autojen yhteiskäytön ja joukkoliikenteen yhdistelmällä liikenneonnettomuudet vähentyisivät dramaattisesti, jopa 90 prosenttia. Samalla ilmansaasteiden aiheuttamat terveyshaitat vähenisivät. Suomella olisi erinomainen tilaisuus nousta johtavaksi toimijaksi tarvittavien ratkaisujen kehittämisessä.