Tiedotteet‎ > ‎

Pysäköinti Leppävaarassa 26.10.2015 - yhteenveto

lähettänyt Suur-Leppävaaran Asukasfoorumi 1.11.2015 klo 7.24   [ 9.11.2015 klo 22.30 päivitetty ]
Pysäköinnin teemaillassa 26.10.2015 oli paikalla noin 60 innokasta keskustelijaa. Ennakkoon netin kautta saatiin niin ikään hyviä näkökulmia keskusteluun. Ennakkokysymysten pohjalta varapuheenjohtaja Jukka Laine oli koostanut esityksen, joka on ohessa liitteenä. Huolenaiheina nousi esiin ennen kaikkia pysäköintipaikkojen riittämättömyys niin asuinalueilla kuin julkisilla paikoilla. Erityisesti oltiin huolissaan urheilupuiston pysäköinnin riittävyydestä ja paikkojen vähyyden vuoksi pysäköintiongelmasta lähialueiden kadunvarsipysäköinnissä. Pysäköinnin hankaluuden nähtiin myös haittaavan liikuntamahdollisuuksiin osallistumiseen ja sitä kautta vaikuttavan mm. eläkeläisten aktiiviseen liikkumiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Kysymykseksi kiteytyi eri kautta: Onko mitoitus riittävä? Liityntäpysäköinnin aikarajoitus koettiin niin ikään hankalaksi. Pysäköinnin moninaisuuden huomioimista kaivattiin myös; polkupyörät, mopoautot, sähköautot, skootterit jne. tarvitsevat tilaa pysäköintiin, ovatko ne huomioitu riittävästi.

 
Liikennepäällikkö Markku Antinoja kaupunkisuunnittelukeskuksesta kertoi pysäköinnin olevan osa maankäytön suunnittelua. Kaupungin työnjaosta hän kertoi, että poliittinen päätös mm. mitoituksesta tehdään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja tämän pohjalta suunnittelu keskus suunnittelee, rakennuskeskus määrittää ja tekninen keskus toteuttaa. Mitoitukseen voidaan siis vaikuttaa poliittisin keinoin. Antinojan esitys on liitteenä. Tulevaisuuden mahdollisuuksina hän nosti esiin mm. maksamisen helppouden, robottipysäköinnin, keskitetyn pysäköinnin, jossa p-paikat eri tahojen yhteiskäytössä vuorotellen 24/7. Polkupyöräpysäköinnin kehittäminen on meneillään. Tavoitteena on laatutason kohottaminen ja liitännäispalveluiden huomioiminen jo kaavoituksen aikana. Muiden pysäköintien osalta Antinoja kertoo pohjautuvan laskennallisiin periaatteisiin. Pysäköintipaikat ovat kalliita -  kuka on valmis maksamaan 20 000 e parkkipaikasta?

 
Tilaisuuden lopuksi nousi keskusteluun myös yksityisten pysäköintilaitosten huono kunto, ilkivalta ja turvattomuus. Kaupungilla on vähemmistöomistajuutta pysäköintihalleissa ja näin ollen kaupungin rooli on vain tarkastustoimissa kuten palotarkastus. Näiden hallien osalta kaivattiin epäkohtien esiin nostamista ja parempaa huolenpitoa niistä. Asianomistaja tahojen aktiivisuutta perään kuulutettiin.

Etelä-Leppävaarassa on lukuisia Leppävaaran Pysäköinti Oy:n asukaspysäköintipaikkoja (kartta). Tilojen isännöinnistä vastaa Matinkylän Huolto Oy ja kiinteistöhuollosta Tapiolan Lämpö Oy (yhteystiedot). Autopaikkojen vuokraus hoidetaan taloyhtiöissä. Autopaikoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät taloyhtiöiden ilmoitustauluilta.Liikennesuunnittelun vastauksia asukaskyselyssä esitettyihin kysymyksiin

Onko kartoitettu mahdollisuudet saada lisää 24 tunnin parkkipaikkoja asuinalueille? 
Osa näistä voitaneen toteuttaa katujen varsilla liikennemerkkien avulla. Katualueelle osoitetaan lähinnä vieras- ja asiointipysäköintiä. Asukaspysäköinti osoitetaan pääsääntöisesti tontille. Lyhyemmät aikarajoitukset toimivat tiiviissä keskustassa paremmin, jossa on pysäköintipaikoille monia eri käyttäjäryhmiä (asukas, vierailija, työ, asiakas).
 
Voidaanko pysäköinti asuinalueilla vapauttaa kokonaan aikarajoituksista? Onko mahdollista toteuttaa kokeilu vapaasta pysäköinnistä asuntokatujen varsilla vuoden 2016 ajan tai muun määräajan? Miten ehdotuksen saa kaupungin käsittelyyn?
Katutila voidaan osoittaa pysäköintiin vain, jos se ei kohtuuttomasti häiritse kadun päätarkoituksen eli ajoyhteyden käyttöä. Yleensä keskustoissa yleiset pysäköintipaikat tulee olla jollain tavalla rajoitettuja joko ajallisesti tai maksullisesti. Jos ei rajoituksia, pysäköintipaikkojen käyttö ei ole niin tehokasta.
Kaupungille voi antaa palautetta asiakaspalvelun kautta tai tehdä esim. kuntalaisaloitteen asiasta.
 
Mitä suunnitelmia on tiedossa pysäköintihallien rakentamisesta Leppävaaraan?
Sello selvittää oman pysäköintikapasiteetin laajentamismahdollisuuksia. Kaava mahdollistaa Ruusuparkin -pysäköintitalon korotuksen.
 
Leppävaaran aseman läheisyyteen tarvitaan lisää liityntäpysäköintipaikkoja. Mitä suunnitelmia näiden rakentamiseksi on vireillä?
Liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä tutkitaan Pohjois-Leppävaaran keskustan ja Sellon sekä terminaalin maankäytön kehittämisen yhteydessä.
 
Miten pysäköinti järjestetään Etelä-Leppävaarassa, kun rakennus- ja liikenneprojektien tieltä on vähentymässä tai jo vähennetty lähes 300 alueen asukkaita sekä toimisto- ja liiketiloja palvelevaa pysäköintipaikkaa?
Tämän hetken käsityksen mukaan Leppävaaran Pysäköinti Oy on rakennuttanut kaikki asuinkerrostalojen asemakaavojen ja rakennuslupien edellyttämät autopaikat.  Aiemmin osaa rakentamattomista tonteista on voitu hyödyntää tilapäisenä pysäköinnin lisäkapasiteettina, mutta alueen valmistuessa tämä ylimääräinen liikkumavara on poistunut. Kaupungin käsityksen mukaan ainoastaan suunnitteilla oleva Raide-Jokeri voisi heilauttaa nykyistä tasapainoa.
 
Onko pysäköinti tulossa maksulliseksi? 
Päätöksiä maksullisuudesta ei ole tehty. Maksullisuutta saatetaan kokeilla joillakin alueilla, minkä jälkeen voidaan miettiä, olisiko maksullisuus järkevää ottaa käyttöön laajemminkin.