Tiedotteet‎ > ‎

Pyöräretki 12.5.2016 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 18.5.2016 klo 23.34   [ 20.5.2016 klo 4.07 päivitetty ]
Asukasfoorumin pyöräilytapahtumaan osallistui 20 aktiivista pyöräilijää. Sellon kirjastossa järjestetyn tietoiskun jälkeen retkeiltiin kauniissa kevätillassa Kilon ja Keran kautta Laaksolahden uimarannalle piknikille.


Tietoiskussa Minna Raatikka ja Lari Karreinen kertoivat ajankohtaisista toimista pyöräilyn edistämiseksi.

Parannuksia Leppävaaran pyöräteihin
Lari Karreinen

Arkipyöräilija ja teknisen lautakunnan varajäsen Lari Karreinen kertoi, että Suur-Leppävaaaran asukasfoorumin syksyllä 2015 keräämä palaute ja yhteenveto alueen pyöräteistä ja vaaranpaikoista teki häneen ja kaupungin virkamiehiin suuren vaikutuksen. Sen pohjalta on käynnistynyt mm. selvitys Leppävaarankadun pyöräkaistojen toteuttamisesta. Hän kertoi, että Perkkaantien alkupäässä on marraskuussa valimistumassa suuret tienrakennustyöt. Työt jatkuvat siitä eteenpäin vuosina 2017 ja 2018. Vermontien on määrä valmistua syksyllä 2017. Perkkaan ja Vermon alueelle on tulossa hyvät pyöräväylät.

Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa merkittävästi pyöräväyliin. Lari Karreinen kertoi, että suunnitelmiin annetulla palautteella on saatu parannettua pyöräteitä.

Lari Karreinen hahmotteli Lintuvaarantien kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista Kööpenhaminan malliin, jossa pääreiteilä pyöräily on erotettu kävelyteistä. Pyöräily ohjattaisiin Lintuvaarantien pyöräkaistoille ja Harakantielle, jossa pyöräily tapahtuisi ajoradalla ja autoilu olisi sallittu pyöräilyn ehdoilla. Myös Lintuvaaran koulujen ympärillä tunnistettuja vaaranpaikkoja voitaisiin parantaa samassa yhteydessä.

Leppävaaran alikulkutunnelin suulle Lari Karreinen hahmotteli eroteltuja pyöräteitä ja liikkumisen ohjausta erilaisilla rakenteilla. Vaihtoehtona olisi rajata risteykseen erottuva jalankulun ja pyöräilyn risteysalue.

Espoon pyöräilyverkkoa kehitetään eritasoisin ratkaisuin. Kaupunkiradan jatkeen toteutuksen yhteydessä radan varteen tulee pyöräilyn laatureitti, mutta aikataulu on vielä avoin.

Yhteinen pyöräilykoordinaattori madaltaa kuntarajoja
Minna Raatikka

Minna Raatikka toimii liikennesuunnittelijana kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvissä Espoon kaupungin hankkeissa WSP Finland Oy:ssä. Minna Raatikka ja Riikka Kallio toimivat pääkaupunkiseudun yhteisenä pyöräilykoordinaattorina, jonka idea on lähtöisin Suur-Leppävaaran asukasfoorumilta.
Minna Raatikka kertoi kuluvan vuoden toiminnasta, jossa esillä ovat mm. kaupunkipyörät, laatureitit ja niiden kunnossapito, pyöräpysäkointi ja asukasyhteistyö.  Minna pitää asukasfoorumin keräämää palautetta arvokkaana suunnittelutyön pohjamateriaalina.

Ajankohtaisia pyöräilyaiheita Espoossa ovat kaupunkipyörät, joiden tuomista Espooseenkin harkitaan, sekä reunakivikokeilu, jossa pilotoidaan reunakivettömiä suojateitä. Kouluyhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Hansakallion koulussa toteutettiiin Pyörällä kouluun -päivä, joka laajenee muihin Espoon kouluihin.