Tiedotteet‎ > ‎

Perkkaa-Vermossa iso muutos meneillään 14.12.2016 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 16.12.2016 klo 8.02   [ 4.1.2017 klo 22.23 päivitetty ]

Vuoden 11. asukasfoorumissa Sellon kirjaston aula oli jälleen täynnä, kun n. 150 kiinnostunutta oli koolla kuulemassa Vermonniityn, Hatsinanpuiston, Puustellinmäen ja Leppävaaran keskustan rakentamisen ja suunnittelun tilanteesta. Projektinjohtaja Mika Rantala ja aluepäällikkö Heli Rautio kertoivat yksityiskohtaisesti, missä vaiheessa hankkeet ovat. Keskustelussa huolta herätti mm. korkea rakentaminen, viheralueiden säilyminen ja rakentamisaikainen melu.

Mika Rantalan ja Heli Raution esitysmateriaali:  Suur-Leppävaaran asukasfoorumi 141216 kooste

Tehtävä Leppävaarassa -alusta esittelee alueen kaavoitus- ja rakennushankkeita visuaalisesti ja sen avulla kerätään asukkaiden ideoita hyödynnettäväksi suunnittelussa. 

Tilaisuuden aluksi Arja Salmi kertoi Perkkaan historiasta ja Kössi Koskisesta, joka 1900-luvun alussa osti Perkkaan tilan. Leppävaaran ensimmäinen kansakoulu on hänen perustamansa. Tilan keskus oli nykyisen Perkkaan leikkipuiston tienoilla. Uudelle alueelle on tulossa Kössi Koskisen aukio, jonka ympärille keskittyy alueen palveluita.

Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala kertoi Vermonniityn alueen suunnitelmista ja rakentamisen etenemisestä. Alueen kaava vahvistettiin vuosi sitten. Alueella on monta rakennuttajatahoa ja rakennusala on peräti 250 000 k-m2, josta 225 000 on asuntorakentamista. Alueelle on tulossa noin 4000 uutta asuntoa. Vermonniityn motto on “Kaikkea oikeassa suhteessa”. Tasapainoa haetaan liikennemuotojen välillä, työn ja vapaa-ajan suhteen, palvelujen tarjonnassa ja rakentamisen ja viheralueiden kesken. Vermon ravirata tuo oman lisänsä alueen leimaan. 

Vermonniityn suunnitelmassa on noin kymmenen 16-kerroksista taloa. Ensimmäisten rakennusten rakennusluvat on jo haettu. Pääosan kohteista on suunniteltu käynnistyvän vuosina 2017 - 2019. Siemensin tehtaan paikalle rakennetaan tornitaloja. Toimistorakennuksen paikalle tulee koulukeskus, jonka rakentamisaikataulu on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta.

Aluepäällikkö Heli Rautio esitteli alueen puisto- ja katuhankkeita. Alue on hankala ja vaativa mm. maaperän, verkkojen ja tulvasuojauksen vuoksi. Katualueita korotetaan nykyisestä tasostaan. Vermontie rakennetaan uudelleen. Monikonpuron varteen tulee rakennettua puistoa. Alueen rakentaminen vauhdittuu vuosina 2017 ja 2018, jolloin katuverkoston ja Monikonpuron rakentamisen pitäisi valmistua. Puistojen rakentaminen ja katujen viimeistely ajoittuvat vuoteen 2019. Vermonrinteen katutyöt on ajoitettu vuoteen 2017.

Hatsinanpuiston suunnitelmat ovat muuttuneet vuosien mittaan moneen kertaan. Nyt Hatsinanpuistoon on suunnitteilla toimistokeskittymä ja liiketilaa pääosin tilaa vieville liikkeille, jotka täydentävät Sellon tarjontaa. Itäpäätyyn sijoittuu asuinrakentamista. Raide-Jokerin pysäkki sijoittuu alueen keskelle. Monikonpuron varteen tulee näyttävä puistoalue. Alueen kaava voisi vahvistua ensi vuoden aikana, jolloin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2018.

Puustellinkallioon on tulossa Keskuspuiston ammatti-opistolle uudet rakennukset Turuntien lähelle ja ja muu kortteli käytetään asuntorakentamiseen. Alueen suunnitelmissa itä-länsisuuntainen ajoyhteys on katkaistu ja pohjois-eteläsuuntaan on lisätty puistoalue. Alueen arkeologinen historia on tallennettu kaivauksissa.

Leppävaaran keskustan kehittämiseksi on tekeillä Leppävaara-visio, jonka pohjalta keskustan suunnittelua tullaan jatkamaan. Alun perin Lintuvaaran tien yhteys Turuntielle suunniteltiin siirrettäväksi. Keskeinen tavoite oli toteuttaa kevyen liikenteen yhteys radan ylitse. Suunnitelma palautui kaupunkisuunnittelulautakunnasta uudelleen valmisteltavaksi. Nyt Gallerian kiinteistö on mukana suunnittelussa siten, että Galleria ja sen pysäköintilaitos voitaisiin purkaa. Myös Alepan kiinteistö on mukana hankkeessa. Vanhastaan mukana on huoltoaseman tontti. Koko keskusta-alueelle suunnitellaan kokonaisvisio, jonka suunnittelua kaupunki ohjaa.

Kysymyksiä ja vastauksia:

K: Miksi toimistoja rakennetaan, vaikka toimistotiloja on runsaasti tyhjillään?
V: Toimistotilojen kysyntä riippuu suuresti sijainnista ja Hatsinanpuisto lähellä asemaa on yrityksille kiinnostava. Alueita halutaan kehittää monipuolisina kaupunkiympäristöinä, joissa on sekä asuin- että toimistotiloja.

K: Miten yhteydet radan alitse tulevat kehittymään.
V: Mäkkylän alikulun ja Leppävaaran väliin on tehty varaus uudelle alikululle.

K: Tuleeko alueelle vuokra- vai omistusasuntoja?
V: Noin 25% rakentamisesta on valtion tukemaa ARA-rakentamista.

K: Miksi alueelle tulee näin paljon tornitaloja?
V: Kaikissa lähellä asemaa olevissa Espoon kohteissa on korkeaa rakentamista.

K: Mihin tulevat ekokorttelit?
V: Ne tulevat Bergans-kiinteistöjen alueelle.

K: Tuleeko alueille puutalorakentamista?
V: Espoossa on toteutettu yksittäisiä kohteita, mutta Vermonniityssä tällaisia suunnitelmia ei ole.

K: Miten meluntorjunta hoidetaan rakentamisen kestäessä 7-8 vuotta? 
V: Tällä hetkellä töitä tehdään klo 7 alkaen. Rakennuttajien tulee osaltaan huolehtia meluntorjunnasta. Yleisön mielestä klo 7 on liian aikainen paalutuksen aloitusaika. Sopiva aika olisi klo 8 - 18.30. Rakennusaikaa pitäisi myös pyrkiä lyhentämään hyvällä suunnittelulla. Samoin rakentamisen aikaiset kevyen liikenteen yhteydet pitäisi suunnitella huolella ja velvoittaa urakoitsijat niitä noudattamaan.

K: MIkä on radioaseman kohtalo?
V: Se tullaan purkamaan. Masto siirtyy raviradan luoteiskulmaan.