Tiedotteet‎ > ‎

Omaishoitajailta 20.9.2016 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 27.9.2016 klo 23.30   [ 28.9.2016 klo 4.37 päivitetty ]

Syksyn ensimmäisessä asukasfoorumissa kuultiin omaishoidon palveluista ja keskusteltiin tilanteesta omaishoitajien arjessa.

Tilaisuuden aluksi Arja Salmi esitteli kuvataiteilija KiA Winqvistin Mixed media-teoksen “Yksi kuva yhdistää kaksi maailmaa”. Kuvasarja kuvaa osuvasti omaishoitajan ja hänen läheisensä tunteita: jatkuvaa huolta ja pelkoa molemmin puolin sekä helpotusta, kun äiti itse tekee päätöksen muuttaa hoivakotiin. Katso Kuvasarja. Näyttely on esillä Espoonsillan galleriassa 20.-25.9.2016. Lue lisää KiA Winqvistin taiteesta: kiaseinis.blogspot.fi.


Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio kertoi omaishoitajuuden sisällöstä ja asemasta. Suomessa on peräti 350 000 omaishoitajaa. Heistä suuri osa käy työssä ja asuu etäällä hoidettavasta. Vain 43 000 saa omaishoidon tukea.

Yhdistys pyrkii löytämään parhaat ratkaisut jokaiseen omaishoitotilanteeseen. Omaishoidon tuen edellytykset, omaishoitajien oikeudet ja tuen hakeminen aiheuttavat paljon kysymyksiä. Yhdistys ylläpitää omaishoitajille vertaistukiryhmiä ja järjestää virkistystoimintaa ja kuntoutusta.

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestää OmaisOiva-toimintaa työssäkäyville omaishoitajille. Ensi keväänä toiminta laajenee kaikkien omaishoitajien ulottuville.

Kristiina Mustakallion esitys: Omaishoitajat - Kristiina Mustakallio

Video omaishoitajuudesta: http://www.tunnistaomaishoitaja.fi


Annette Wiksten Espoon vanhusten palveluista esitteli uuden seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikkö Nestorin toimintaa. Nestorissa hoidetaan yli 50 -vuotiaiden espoolaisten omaishoidontuki asiakkaiden palveluohjaus ja päätöksenteko. Alle 50 -vuotiaiden osalta omaishoidon tuen päätökset tehdään vammaispalveluissa. Palvelujen perusteena on palvelutarpeen arviointi. Tavoitteena on palvella asiakkaita ennaltaehkäisevästi. Omaishoitajia tuetaan mm erilaisilla ryhmätoiminnoilla. Syksyllä aloitetaan omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Yli 65 -vuotiaita omaishoitajia tuetaan myös kahden tunnin siivouspalvelulla kuukaudessa.

Espoo tekee paljon yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Myös muut kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tiiviissä yhteistyössä Nestorin kanssa. Nestorin tavoitteita ovat ennakoivien palvelujen ja palveluohjauksen vahvistaminen. Omaishoidon tukeen liittyviä asioita hoitaa kuuden hengen tiimi. Nestorissa on kaikkiaan noin 70 työntekijää. Toiminta on jaettu Espoossa suuralueittain. Neuvontaa ja palveluohjausta senioreille saa numerosta 09 816 33 333 ma–pe klo 9–15 ja sähköpostitse seniorineuvonta@espoo.fi. Vastauksia moniin kysymyksiin löytyy osoitteesta Sosiaali- ja terveyspalvelut > Senioripalvelut > Seniorineuvonta > Usein kysytyt kysymykset.

Annette Wikstenin esitys:  Nestori Leppävaaran asukasfoorumi 20.9.2016


Keskustelussa todettiin, että Suomessa jokaisella on oikeus muuttaa kunnasta toiseen ja saada uudessa kunnassa hoiva- ja muita palveluja palvelutarpeen mukaisesti. Vammaispalvelujen epääminen yli 75-vuotiailta vaikeavammaisilta herätti huolta.

Leppävaaran Elä ja Asu -keskukseen toivotaan paikkaa kangaspuille ja jalkahoitajan palveluja.

Omaishoitajien tuki paranee uuden lain myötä. Tarjolla on mm. omaishoitajien valmennusta. Iloa elämään -toiminta ja muut ryhmätoiminnat auttavat omaishoitajia jaksamaan. Mahdollisuuksien mukaan omaiselle pyritään järjestämään hoito toiminnan ajaksi. Kaupunki antaa kaksi tuntia siivouspalvelua virallisille omaishoitajille. SPR ja sen Raitin Pysäkki, Espoon Järjestöjen Yhteisö ja monet yhdistykset tarjoavat myös toimintaa omaishoitajille.

Omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Virallisten omaishoitajien vapaapäivien vähimmäismäärä on laskettu kolmesta kahteen. Vapaapäivien maksullisuus ja sijaishoitajien heikko saatavuus voi rajoittaa vapaapäivien käyttöä. Kaupunki tarjoaa omaishoitajille harkinnanvaraista tukea. Omaishoidon tuen toimintaohjetta ollaan uudistamassa. Se käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa.

Toiveita tulevista palveluista voi esittää myös kaupungin Mun Espoo -kyselyssä osoitteessa espoo.fi/kysely.
Comments