Tiedotteet‎ > ‎

Leppävaaran visiot 1.3.2017 yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 4.3.2017 klo 2.17   [ 4.3.2017 klo 2.19 päivitetty ]

Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala tarkasteli esityksessään pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja osaamiskeskittymiä Espoossa. Leppävaaralla on merkittävä rooli informaatioteknologia-alan osaamiskeskittymän jatkokehittelyssä yhdessä Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen sekä Pitäjänmäen kanssa. Raideliikenne sitoo työpaikkakeskittymät toisiinsa. Vuonna 2016 julkaistun raportin Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla mukaan noin puolet osaamisintensiivisten toimialojen työntekijöistä työskentelee pääkaupunkiseudulla. Yritysten läheisyys helpottaa työpaikanvaihdoksia, edistää yhteistyötä, innovaatioita, kilpailukykyä ja kasvua. Väestöennusteen mukaan Leppävaarassa tulee olemaan vähintään 100 000 asukasta 30 vuoden päästä. Tämä edellyttää myös aluekeskuksen ja palvelujen kehittämistä vastaavasti.

Mika Rantala kertoo Leppävaaran tulevaisuudestaLänsiväylän artikkelissa 4.3.2017:

Keskustelussa huomautettiin alueella olevista tyhjistä toimitiloista mm. Nokian jäljiltä. Myös Raidejokerin liikenteen toteuttamista sähköbussien varaan ehdotettiin. Espoolaisten arvostaman lähiluonnon säilyttämisestä oltiin huolestuneita. Mika Rantalan mukaan olemassa olevia kaupunkirakenteita tiivistetään luontoa säästäen ja Raidejokeri luo vahvemman statuksen joukkoliikennevälineelle busseihin verrattuna.

Turuntien visio

Arkkitehti Inari Virkkala Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:stä esitteli Turuntien vision Leppävaaran ja Mäkkylän asemien väliselle alueelle. Tarkasteltavan on vaihtoehdot, joista ensimmäisessä Turuntien linjaus ei muutu ja toisessa Turuntien linjaus muuttuu tonttimaan vapauttamiseksi asuntorakentamiselle. Alueelle suunnitellaan sekä työtila- että asuntorakentamista. Kerroskorkeudet vaihtelevat pääosin neljän ja kahdeksan välillä. Alueelle arvioidaan tulevan tilaa noin 2000 - 2500 uudelle asukkaalle.

Inari Virkkalan esitysmateriaalissa on laaja aineisto nykytilanteesta ja kuvaukset vaihtoehtoisista suunnitelmista.

Leppävaara-visio

Arkkitehti Mikko Suvisto Arkkitehtitoimisto HKP:sta esitteli Leppävaaran keskusvision. Nykyisin rautatie, Turuntie ja Kehä I jakavat Leppävaaran erillisiin osiin. Tavoitteena on kehittää liikenneyhteyksiä ja kaupunkirakennetta sekä parantaa keskuksen kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä. Vision mukaan Turuntie siirretään rautatien reunaan, Lintuvaarantien suora yhteys Turuntielle katkaistaan ja Turuntien viereen rakennetaan korkeita rakennuksia. Suunnitelmaan sisältyy myös rautatieaseman ratapihan yläpuolelle, jolloin kävely- ja pyöräily-yhteydet etelä- ja pohjoisosien välillä paranevat. Kehä I:n sillan jatke etelään muodostaisi alleen uuden itä-länsisuuntaisen yhteyden Perkkaan suuntaan. Visiossa jalankulun ja kävelyn reittejä kehitetään ja keskustaan radan tuntumaan rakennetaan lisää korkeita rakennuksia. Rakentaminen kestää pitkään useassa kehitysvaiheessa ja ajoittuu usealle vuosikymmenelle.

Vision esitysmateriaalissa on tarkempaa tietoa vision sisällöstä ja havainnollisia näkymiä suunnitelman eri osa-alueista.

Keskustelussa esitettiin huoli liikenteen aiheuttamasta melusta mm. siltakannen alla. Maapohja estää Kehä I:n rakentamisen tässä kohtaa tunneliin. Keskusta on rakennettava kaupungiksi viheralueet säilyttäen.

Ryhmätyö

Ympäristömuotoilija Niko Riepponen Espoon kaupunkitekniikkakeskuksesta pohjusti pöytäryhmissä käytävää ryhmätyötä. Tehtävä oli miettiä, mitä kaupunkitilassa tehdään, mitä palveluja tarvitaan, millaisille alueille on tarvetta, millaista ympäristöä kaivataan ja millainen teema sopisi Leppävaaraan.

Ryhmätöiden yhteenvedoissa esille nousivat teema VIhreä Leppävaara, jossa vihreys kehystää liikkumista monipuolisesti terve ja asukkailla erilaiseen tekemiseen muovautuva ympäristö. Meri, urheilupuisto ja Säterinniityn viheralue halutaan nähdä osana kokonaisuutta. Monikonpuro tulisi saada entistä paremmin näkyville. Keskustaan kaivataan pieniä putiikkeja, pop up -myymälöitä, torikauppaa, viherlaatikoita, petankkia, kuntoilupaikkaa ja piknik-paikkaa. Läkkitori tunnistetaan toiminnan paikaksi, mutta muille aukioille on vaikeampi löytää ideoita. Kulkureittien turvallisuutta korostettiin. Monipuolisuus, puhtaus ja valoisuus ovat tärkeitä. Yhteys radan yli on tärkeä. Tapahtumilla saataisiin eloa aukioille: konsertteja, runoiltoja, tapaamisia jne. Kaupunkitilat voivat erikoistua, mutta ei liikaa, jotta jokainen voi nauttia jokaisesta paikasta. Monipuolinen Leppävaara kaikille väestöryhmille on kaikille tärkeä.

Leppävaaran visio on käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 28.3. Yhteistyö alueen asukkaiden kanssa alueen kehittämisessä jatkuu edelleen.