Tiedotteet‎ > ‎

Leppävaaran keskustan suunnitteluvaraus

lähettänyt Suur-Leppävaaran Asukasfoorumi 7.9.2014 klo 2.05   [ 7.9.2014 klo 2.07 päivitetty ]
Leppävaaran keskustan kehittämisestä radan pohjoispuolella käynnistettiin viime vuoden lopulla kiireisellä aikataululla suunnitteluvarausmenettely, jolla haettiin toimijoita suunnittelemaan ja rakentamaan korkeatasoista kaupunkikeskustaa.

Alun perin tavoitteena oli toteuttaa Etelä- ja Pohjois-Leppävaaran yhdistävä, radan ylitse ulottuva yhtenäinen keskusta, mutta suunnitelma näyttää nyt vesittyvän kahden asuin- ja liikekorttelin (kartassa A ja B) toteuttamiseksi radan pohjoispuolelle. Lemminkäisen, Skanskan ja Scandic Hotelsin edellytetään toimivan yhteistyössä ja esittävän suunnitelmassa 30.9.2015 mennessä.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee alueen varaamista suunnittelua varten kokouksessaan maanantaina 8.9.2014.

Esityslistan aineisto:

Varausehtojen mukaan Lintuvaarantieltä tulee suunnitella pitkä pohjois-eteläsuuntainen näkymä Selloon ja Lintuvaarantien ajoneuvoliikenne tullaan ohjaamaan Turuntielle ensisijaisesti Portinvartijan tien kautta. Turuntie suunnitellaan kaupunkibulevardiksi.

Suunnitelma ei ratkaise eteläisen ja pohjoisen keskustan välisen liikenteen ongelmia. Ratsukadun alikulku sekä Ratsukadun ja Vanhan maantien risteys muodostuvat väistämättä pullonkauloiksi Leppävaaran keskustan liikenteessä. Kevyen liikenteen yhteydet radan alitse jäävät edelleen ahtaiksi ja vaarallisiksi, kun radan päälle ei rakenneta yhteyttä ja muut ratkaisut jäävät kaupunkiradan jatkopäätöksiä.

Leppävaaran keskustaa ollaan tiivistämässä perinteisellä rakentamisella. Tavoitteena oleva tehokas, toiminnallisesti monipuolinen ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskustaympäristö on toteutumassa vain osittain.
Comments