Tiedotteet‎ > ‎

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Suur-Leppävaaran asukasfoorumi yhteistyössä

lähettänyt Esko Uotila 12.6.2016 klo 1.06   [ 12.6.2016 klo 1.06 päivitetty ]

Asukasfoorumit rakentamassa yhteistä turvallista tulevaisuutta
Antura-hankkeessa kehitetään asukasfoorumeita maahanmuuttajien tueksi.

​Laurea-ammattikorkeakoululla käynnistynyt Antura-hanke etsii vastauksia siihen, miten asukasfoorumimuotoinen kansalaistoiminta voi edesauttaa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteiseloa ja miten se voi ennakoida ja estää vastakkainasetteluja näiden ryhmien välillä.

Hanke arvioi Espoon Suur-Leppävaaran asukasfoorumin maahanmuuttoteemaisten toimintamuotojen toteutusta ja toiminnan vaikutuksia. Hankkeen järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa työstetään yhteistä visiota turvallisesta tulevaisuudesta, jossa erilaisuus on voimavara ja asukasfoorumimuotoisella kansalaistoiminnalla ehkäistään maahanmuuttotilanteen synnyttämiä haasteita.

Hankkeen lopputuloksena on opaskirja "Monta kulttuuria, yksi kotikaupunki", jossa arvioinnissa hyväksi havaittuja toimintamuotoja kehitetään kohti monistettavaa toimintamallia. Opas etsii ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin puutteisiin ja tulevaisuuden uusiin haasteisiin. Opaskirjan ohjeiden mukaan on helppo käynnistää ja suunnata vastaavaa toimintamallia myös muilla alueilla Suomessa.

Hanke toteutetaan Espoon Suur-Leppävaaran toimijoiden, asukkaiden, asukas- ja maahanmuuttajafoorumiaktiivien sekä Laurean tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä 1.5.2016-31.5.2017.  Hanke saa rahoitusta oikeusministeriöltä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Harri Ruoslahti, harri.ruoslahti(a)laurea.fi
yliopettaja Tarja Meristö, tarja.meristo(a)laurea.fi