Tiedotteet‎ > ‎

Kulttuurit kohtaavat kirjastossa 8.2.2016 - Yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 9.2.2016 klo 1.34   [ 9.2.2016 klo 1.51 päivitetty ]

Lainan päivän tapahtumassa Kulttuurit kohtaavat kirjastossa keskusteltiin maahanmuutosta ja keinoista kotoutumisen helpottamiseksi. Sellon kirjastossa oli paikalla 40 - 50 aktiivista keskustelijaa, joista monella oli kokemuksia maahanmuuttajana, paluumuuttajana tai heidän kanssaan toimijana. Seuraavassa on poimintoja keskusteluissa kirjatuista mielipiteistä ja ehdotuksista. 

Moni on kohdannut rasismia. Yhtenä syynä pidettiin sitä, että Euroopan tasolla ei tilannetta ole hoidettu oikein, mikä saa ihmiset reagoimaan voimakkaasti. Turvapaikanhakijoita ei pitäisi kuitenkaan nähdä vain hyvinä tai pahoina vaan ihmisinä.

Maahanmuuttajat kokevat suomalaiset vaikeasti lähestyttävinä ja arkoina puhumaan vieraiden kanssa, mutta rehellisinä ja vaatimattomina. On vaikea, tietää miten suomalaisia pitäisi puhutella tai voiko heitä koskettaa.

Jokainen voi auttaa kotoutumista järjestämällä erilaista yhdessä tekemistä, kuten ruoanlaittoa, saunassa käyntiä tai opastusta roskien lajitteluun ja kutsumalla heitä taloyhtiön talkoisiin.

Hyvää kansainvälisyyskasvatusta on aikuisten ja lasten suhteessa tapahtuva molemminpuolinen oppiminen. Uskontokasvatuksesta pitäisi siirtyä eettiseen kasvatukseen. 

Lainan päivän teeman mukaisesti kirjastoa pidettiin tärkeänä toimijana ja monikansallisen olohuoneen tarjoajana. Kirjaston toivottiin parantavan opastusta kirjastossa ja tekevän kirjojen lainaamisen vieraskielisille helpommaksi. Kirjastossa voitaisiin järjestää enemmän kielikurssja ja kielikummitoimintaa. 

Keskutelussa pidettiin saada kaikki maahanmuuttajat säällisen ja säännöllisen toiminnan piiriin. Vastaanottokeskuksiin voitaisiin järjestää pop up -toimintaa. Koulujen liikuntatiloja pitäisi saada enemmän pakolaisten käyttöön ja vastaanottokeskuksiin tarvittaisiin johdettua joukkueliikuntaa.

Monikulttuurisuuden edistämisessä koulun rooli on tärkeä. Lapsille monikulttuurisuus on luonnollista. Kielen oppiminen on kaiken avain ja sitä pitäisi tukea kaikin tavoin niin koulussa, työssä kuin vapaa-aikanakin järjestämällä erilaista yhdessä tekemistä.

Tulevaisuuden haasteita ovat maahanmuuton suuri kasvu, paluumuuttajien hyvä vastaanotto, ilmastopakolaisuuden riskit. 

Nuorten kommentti osoittaa, että keskustelua tarvitaan, mutta se ei ole helppoa: Rasismi on turhaa, mutta rasistiksi leimataan liian helposti.

Vinkkejä maahanmuuttajille ja heidän parissaan toimimisesta kiinnostuneille löytyy Facebook-ryhmästä SPR – Kotiudutaan Espooseen.
Tietoa toiminnasta rasismia ja muukalaispelkoa vastaan löytyy Rasmus ry:n sivuilta www.rasmus.fi.