Tiedotteet‎ > ‎

Keran osayleiskaava on luonnosvaiheessa

lähettänyt Suur-Leppävaaran Asukasfoorumi 5.7.2014 klo 8.00   [ 12.7.2014 klo 5.33 päivitetty ]
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.6.2014 päättänyt asettaa Keran osayleiskaavan luonnosaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30§:n perusteella. Kaava on julkisesti nähtävillä 30.6. - 13.7.2014 ja 28.7. - 31.8.2014

Nähtäville asetettavan kaavan luonnosaineiston muodostavat kolme kaavakarttaa, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus. Kaavan vaihtoehdoissa määritetään yleispiirteisesti rakentamisalueet, palvelujen sijainti, viheryhteystarpeet ja katuverkko. Alueen luonne tulee muuttumaan työpaikka-alueesta asuntopainotteisemmaksi alueeksi.

Aineisto on kaupungin internetsivuilla osoitteessa: 

Sivuilla on myös muuta Keran osayleiskaavaan liittyvää aineistoa ja linkkejä sekä 11.6.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen päätöspöytäkirja.

Pyydämme mielipiteitänne 31.8.2014 mennessä kolmesta vaihtoehdosta kaavaluonnokseksi osoitteeseen Espoon kaupungin kirjaamo PL 1, 02070 Espoon kaupunki, tai sähköpostilla kirjaamo@espoo.fi. 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavasta järjestetään 14.08.2014 klo 17.30-19.30 Espoon valtuustotalolla, os. Espoonkatu 5. Suunnittelijat ovat tavattavissa klo 16.30 alkaen.

Tervetuloa!
Comments