Tiedotteet‎ > ‎

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus

lähettänyt Esko Uotila 22.4.2016 klo 20.37   [ 22.4.2016 klo 23.34 päivitetty ]
Asukasfoorumissa 24.9.2015 käsiteltiin kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Ennakkokyselyssä ja tilaisuudessa esille nousseet kannanotot liikkumisen turvallisuudesta, ongelmapaikat ja kehittämistarpeet koottiin yhteen ja toimitettiin kaupungin käsiteltäväksi. Saadut vastaukset ovat luettavissa kaupungin laatimasta asiakirjasta. 


Kysymykset ja vastaukset on kirjattu Pyöräilyn edistämisohjelman 2013-2014 toimenpideluettelon otsikoiden mukaisesti. Kaupungin vastauksessa todetaan, että tehdyn aloitteen pohjalta pääkaupunkiseudun kaupungit ovat nimenneet yhteisen pyöräilykoordinaattorin kehittämään yhteistyötä. Palaute otetaan huomioon myös kehitettäessä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä Leppävaaran keskustassa ja muissa kaavoituskohteissa.

Leppävaaran asematunnelin parantamisen yleissuunnitelma laaditaan vuoden 2016 aikana. Ensi vuoden suunnitteluohjelmaan otetaan Leppävaarankadun erillisen pyörätien totettamismahdollisuuksien selvittäminen.

Pyöräilyn laatureittejä kehitetään, mutta Leppävaaran ja Keran ja edelleen Kauklahteen ulottuvan reitin kehittäminen on sidoksissa kaupunkiradan jatkeen toteutumiseen. Erotettujen jalankulku- pyöräväyliä rakennetaan laatu- ja pääreiteille mahdollisuuksien mukaan. Kaupunkitekniikan keskus aloittaa tänä vuonna reunakivettömien pyöräteiden pilotoinnin.

Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkuminen yhteisillä väylillä ja erilaiset ongelmakohdat aiheuttaa vaaratilanteita. Yleisenä ohjeena esitetään, että pyöräilijöiden tulisi sopeuttaa ajonopeutensa ympäristöön sopivaksi. Sähköavusteisten kulkuneuvojen yleistyminen tulee kuitenkin lisäämään eri tavalla ja eri nopeuksilla liikkuvien kulkijoiden määrää jalankulku- ja pyöräväylillä, joten paineet väylien kehittämiseen jatkuvat.