Tiedotteet‎ > ‎

Kaupunki kasvaa ja kehittyy 17.2.2016 - yhteenveto

lähettänyt Esko Uotila 18.2.2016 klo 2.43   [ 23.2.2016 klo 0.37 päivitetty ]

Leppävaaran seudun ja Keran kehittämissuunnitelmia esiteltiin asukasfoorumissa Sellon kirjastossa 17.2.2016. Paikalla oli noin 150 kuulijaa, joista kaikille ei riittänyt edes istumapaikkaa. Tilaisuudessa pidettiin kolme esitystä, jotka löytyvät alla olevien linkkien takaa.

Kera uudistuu - Pekka Vikkula

Esitysmateriaaliin sisältyy hankkeiden kehitysluonnoksia, jotka eivät vielä ole lopullisia tai virallisia.

Leppävaaran kehittämisnäkymiä
projektinjohtaja Mika Rantala

Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala esitteli vireillä olevia kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamishankkeita Leppävaaran alueella. Leppävaara on merkittävimpiä kaupunkikeskuksia pääkaupunkiseudulla ja kehittyy ripeästi. Se on jo nykyisin Pasilan jälkeen tiiveimmin rakennettu keskus pääkaupunkiseudulla. Leppävaaran väestö on keskimäärin nuorempaa kuin muissa keskuksissa tai Helsingin seudulla yleensä.

Leppävaara on liikenteen solmukohta ja täältä on erinomaiset, jopa Länsimetron veroiset liikenneyhteydet Helsingin keskustaan. Suunnitteilla oleva Raide-Jokeri parantaa edelleen yhteyksiä metron ja Kehäradan suuntaan.

Myös työpaikkojen ja palvelujen kannalta Leppävaara on suurimpia alakeskuksia pääkaupunkiseudulla. Mika Rantala korosti, että tutkimuksen mukaan Leppävaara on yritysten suosituin sijaintialue Espoossa. Leppävaarassa työpaikat ja asuminen tukevat toisiaan ja parantavat palvelujen tarjontaa.

Mika Rantala esitteli Leppävaaran vahvuutena urheilupuiston ja muiden liikuntapaikkojen tarjoamat harrastusmahdollisuudet. Hän kertoi, että Perkkaan harjoitusjäähalli ei tule toteutumaan, mikä on harmillinen takaisku jääurheilun kehittämisen kannalta. Urheilupuiston monitoimihalli on edelleen vireillä. Sen on tarkoitus sijoittua siten, että palstaviljely voi jatkua.

Vermontien yleiskaava on lainvoimainen ja rakentaminen lähtee ripeästi liikkeelle. Raide-Jokeri tulee alueen nopee rakentamista. Alueelle on tulossa 5000 uutta asukasta.

Leppävaaran keskuksen kehittäminen on käynnissä. Mika Rantala kertoi, että Sello on lähtenyt mukaan kehityshankkeeseen. Keskeisenä elementtinä suunnitelmissa on jalankululle varattu radan ylikulkusilta, joka tarjoaa yhteyden Läkkitorilta Selloon ja Viaporintorille. Ratsukadun ylitse toteutetaan radan varteen kevyen liikenteen väylät. Alueen pyöräilyreittejä kehitetään samassa yhteydessä ja laatureitti länteen toteutuu kaupunkiradan jatkeen toteutuessa. Sellon ja keskuksen pysäköintitiloja laajennetaan. Lintuvaarantien liittymä Turuntiehen siirtyy Metropolian ja paloaseman väliin.

Puustellinkallion aluetta ollaan suunnittelemassa siten, että oppilaitos siirtyy Turuntien ja Kehä I:n kainaloon ja muulle alueelle rakennetaan asuntoja. Hatsinanpuistosta on erillinen asukastilaisuus 24.2. Alueelle suunnitellaan liike- ja toimistotiloja ja liikuntahallia. Palokärjen alueelle on tulossa asuntoja ja pientä liiketilaa.

Kanta-Leppävaaran asuntorakentamisen suunnitelmat tarkoittavat noin 10 000 uutta asukasta kymmenen vuoden aikana. 

Täydennysrakentamista on vireillä Karakalliossa ja Viherlaaksossa. Karakallion osalta on työn alla konsulttiselvitys, joka valmistuu kevään aikana. Sen on tarkoitus tarjota ohjeistusta täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on säilyttää alueilla riittävä asukaspohja, jotta myös palvelut voivat säilyä. Turuntien varren maankäytön tehostamista selvitetään.

Kehä II:n kehittäminen on vireillä. Alkuperäinen suunnitelma väylän jatkamiseksi ei ole taloudellisesti realistinen. Sen sijaan on on alustavasti selvitetty 1+1-kaistaista joukkoliikenneväylää tai pikaraitiotieyhteyttä Myyrmäestä Keran kautta Matinkylään, joka tukisi myös Kuninkaankolmion alueen kehittämistä. 

Suur-Leppävaaran asukasmäärän arvioidaan nousevan 100 000:een vuoteen 2050 mennessä. 1 km:n säteellä asemasta asukkaita olisi 25 000 (+64%) ja työpaikkoja 18 000 (+63%).

Kera uudistuu
projektinjohtaja Pekka Vikkula

Keraan on tulossa noin 15 000 asukasta. Paikalle tulee lähipalvelut, mutta suurelta osin asukkaat käyttävät Sellon kaupallisia palveluja. Kera suunnitellaan siten, että alueelle muuttavat eivät välttämättä tarvitse omaa autoa, vaan alueelle tulee hyvät raide- ja kevyen liikenteen yhteydet. Kerasta on enintään 20 minuutin yhteydet Helsingin keskustaan. Kaupunkiradan jatke on alueen tulevan kehittämisen kannalta tärkeä.

Keran suunnitelmissa lähdetään uudenlaisesta toimintaympäristöstä, jossa myös asukkaiden oma toiminta muuttuu merkittävästi. 

Keran osayleiskaavassa alueelle mitoitetaan vähintään 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Keran aseman ympäristöön tulee liiketiloja ja tiivistä asumista. Karamalmia kehitetään teknologiakampuksena, johon tulee lisää asuntoja. Aseman ympärille tulee Keran laakso, jossa on urbaani kävelykeskusta, jossa on myös kouluja ja virkistysalueita. 

Inexin varastoalue on tyhjenemässä ja tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus jo tänä keväänä. S-ryhmä osallistuu pohjoismaiseen kilpailuun, jossa haetaan ideoita alueen väliaikaiseta käytöstä. Hankkeen esittely: http://uusikera.fi/

Kutojan alueelle kaavaillaan innovatiivista tekemisen keskusta.

Keran osyleiskaavaehdotus on nähtävillä 8.3.2016 asti, johon mennessä myös mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupungin kirjaamoon.

Suur-Leppävaaran Visio 2050
Esko Uotila

Suur-Leppävaaran asukasfoorumi on käynnistänyt hankkeen alueen vision kehittämisen ja kutsuu asukkaat mukaan kotikaupungin tulevaisuudenkuvan laatimiseen. Tavoitteena on tarjota asukkaille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin pitkän tähtäimen kehittämiseen.

Esimerkkinä tulevaisuuden vision vaikutuksista Esko Uotila kertoi sähköautojen ja itseohjautuvien autojen vaikutuksesta liikenneväyliin ja pysäköintiin. Tällaiset näkymät tulee ottaa huomioon tämän hetken suunnittelussa. Visiota laaditaan asukkaan näkökulmasta: miten asuminen, liikenne ja palvelut kehittyvät.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on käynnistynyt ripeästi. Laurea-ammattikorkeakoulu ja Viherlaakson koulu tuottavat opiskelijaryhmissään sisältöä visioon. Hanke on myös mukana kaupungin projektissa, jossa kehitetään koulujen yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Visiolle on avattu omat sivut osoitteessa solmu.eu/visio2050/

Ensimmäinen visiointityöpaja järjestetään Albergan kartanon holvikellarissa maanantaina 21.3.2016 klo 18-20.