Tiedotteet‎ > ‎

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma

lähettänyt Esko Uotila 5.10.2013 klo 0.50   [ 5.10.2013 klo 4.30 päivitetty ]
Liikennevirasto järjesti 3.10.2013 yleisötilaisuuden Espoon kaupunkiradan Leppävaara – Kauklahti -osuuden ratasuunnitelmasta. Suunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Se tulee nähtäville ja lausunnoille vuonna 2014. Rata ei kuitenkaan sisälly hallitusohjelmaan, eikä sen rakentamisesta ja aikataulusta ole varmuutta. Hanketta tullaan käsittelemään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa HLJ 2015 laadittaessa.

Espoon kaupunkiradan tavoitteena on lisätä lähiliikenteen kapasiteettia ja parantaa sen täsmällisyyttä. Tällä pyritään myös hillitsemään liikenteen kasvua Turunväylällä ja Vanhalla Turuntiellä. Asemille on tulossa lisää liityntäpysäköintipaikkoja. Radan varteen suunnitellaan myös yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, josta tulisi osa Espoon pyöräilyn laatureittejä.

Suur-Leppävaaran alueella suunnittelun kohteena ovat Leppävaaran, Keran ja Kilon asemat. Leppävaarassa näkyvin hanke on Säterinpuistontien alikulku, joka tarjoaisi uuden yhteyden Vanhalta Turuntieltä Etelä-Leppävaaraan. Monikonpuron ylittävä silta Puuportin kohdalla uusitaan ja samalla sen kautta kulkeva epävirallinen kevyen liikenteen yhteys poistetaan. Liityntäpysäköintipaikat siirtyvät lähemmäksi Vanhaa Turuntietä, mutta niiden määrää ei ole suunnitelmassa lisätty.

Keran aseman suunnitelma jää osittain avoimeksi alueen käynnissä olevan kaavoituksen vuoksi. Uusi alikulku parantaa auto- ja kevyen liikenteen yhteyksiä alueilla. Asemalle tulee myös merkittävä määrä liityntäpysäköintipaikkoja. Aseman itäpuolelle tulee uusi kevyen liikenteen alikulku.

Kilon asema uudistuu, kun laituri siirtyy keskelle ja eteläpuolelle tulee uusi laituri. Asemalle tulee autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Kilonkartanon vartioimaton tasoristeys poistuu.

Kaupunkiradan vuoroväliksi suunnitellaan 10 minuuttia. Asuntoalueiden kohdalle on lisääntyvän liikenteen ja kasvavien nopeuksien vuoksi tulossa meluesteitä.

Lisätietoa löytyy Liikenneviraston sivulta www.liikennevirasto.fi/espoonkaupunkirata, josta on linkki karttapalautejärjestelmään. Sivuille tulee myöhemmin tarkempaa aineistoa ratasuunnitelmasta.

Comments