Esittely

Osallistumisen kanava

Espoossa on asukasfoorumitoimintaa seitsemällä suuralueella, joista Suur-Leppävaara on yksi. Ne tarjoavat asukkaille kanava osallistua ja vaikuttaa oman alueensa kaupunkirakenteen, viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseen.

Asukasfoorumille on nimitetty valmisteluryhmä toimikaudeksi 2013 – 2016. Ryhmä on käynnistänyt toiminnan painopisteiden kartoituksen ja kehittänyt tiedotuskanaviaan.

Asukasfoorumi osallistui Raittikarnevaaleille Espoo-päivänä 31.8. ja keräsi runsaasti palautetta ja ehdotuksia toimintansa tueksi. Kritiikkiä ja toiveita kohdistui joukkoliikenteeseen, katujen ja pyöräteiden kuntoon, rakentamiseen, uimahallin tilanteeseen sekä siisteyteen ja viihtyisyyteen.

Moni oli tyytyväinen alueeseen, joukkoliikenteeseen ja palveluihin.

Asukasfoorumi toimii Suur-Leppävaaran hyväksi

Asukasfoorumi hakee vielä muotoaan suhteessa muihin yhteisöihin ja kaupungin ohjelmiin. Kaupunginosayhdistyksillä on tärkeä rooli omalla alueellaan. Asukasfoorumin toiminta on luontevaa suunnata suuraluetta mahdollisimman laajasti koskeviin kysymyksiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Toimivat yhteydet päättäjiin ja viranhaltijoihin ovat välttämättömiä asukasfoorumin tavoitteiden edistämiseksi. Espoo-tarina ja sen toteuttamiseksi asetetut kehitysohjelmat antavat suuntaviivoja myös asukasfoorumille. Osallistuva Espoo -ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää avointa osallistumista ja vaikuttamista. Asukasfoorumi tarjoaa siihen moneen tilanteeseen sopivan kanavan.

Kaavoitus vaikuttaa ratkaisevasti alueen tulevaisuuteen. Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää asukastilaisuuksia meneillään olevista asemakaavahankkeista ja tiedottaa niistä laajasti verkkosivuillaan. Meneillään on merkittäviä hankkeita mm. Perkkaalla ja Kerassa ja asukasfoorumi tulee seuraamaan ja ottamaan kantaa hankkeisiin niiden edetessä.

Liikenne kiinnostaa kaikkia

Espoossa ja pääkaupunkiseudulla on meneillään useita kehittämis- ja suunnitteluhankkeita, joilla pitkäkantoiset vaikutukset myös alueellamme. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 on selvitysvaiheessa.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa otetaan kantaa seudulliseen liikennepolitiikkaan ja vaikutetaan yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenneverkkoon ja -palveluihin. On tärkeää perehtyä ja vaikuttaa suunnitelmaan jo sen määrittelyvaiheessa.

Kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen tulee vaikuttamaan alueen rakentamiseen ja joukkoliikenteeseen laajasti. Myös katu- ja tieverkko ja kevyen liikenteen väylät vaativat jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa ja ovat siten mukana asukasfoorumin toimintakentässä.

Asukasfoorumi toimii alueen asukkaiden hyväksi ja tiivis yhteydenpito on siten tärkeää. Järjestettävät keskustelu- ja tiedotustilaisuudet ovat keskeinen tapa välittää tietoa asukkaiden ja kaupungin vaikuttajien välillä. Asukasfoorumi pyrkii käyttämään myös kevyempiä keinoja tiedottamisen, osallistumisen ja vaikuttamisen tehostamiseksi. Verkossa tiedotetaan alueen asioista, kerätään palautetta ja käsitellään yksittäisiä kysymyksiä. Valmisteluryhmän jäsenet ovat käytettävissä yhteisten asioiden ajamiseen.

Asukasfoorumi tutuksi

Asukasfoorumilla on verkkosivut osoitteessa www.suurleppavaara.info. Sivuilta löytyy ajankohtaisia tiedotteita, valmisteluryhmän yhteystiedot ja muuta hyödyllistä tietoa Suur-Leppävaarasta. Meneillään on kysely alueen pyöräilyreittien tilan ja tarpeen selvittämiseksi. Asukasfoorumi on mukana myös Facebookissa https://www.facebook.com/SuurLeppavaaranAsukasfoorumi

Esko Uotila

Julkaistu Lepuski-lehdessä 20.10.2013